Mediator Heiloo

Mediator Heiloo

Mediator Heiloo, maak kennis met Mirjam, jullie vertrouwde bemiddelaar in het prachtige Heiloo. Met haar warme en empathische benadering staat ze voor jullie klaar om te begeleiden bij het oplossen van geschillen. Mirjam creëert een veilige en vertrouwde omgeving waarin jullie je gehoord en begrepen voelen.

Of het nu gaat om familiezaken of arbeidsmediation, Mirjam luistert oprecht naar het verhaal en helpt jullie om tot werkbare en duurzame oplossingen te komen. Met haar benaderbare en vriendelijke uitstraling biedt Mirjam de professionele ondersteuning die nodig is voor een succesvolle bemiddeling in Heiloo.

Scheiden zonder ruzie

Scheiden zonder geruzie

Een scheiding zonder tumult betekent dat partners streven naar een vreedzame en evenwichtige beëindiging van hun relatie. Ze vermijden hevige conflicten en zetten in op een respectvolle en harmonieuze afwikkeling. Door middel van open communicatie en het tonen van begrip proberen ze tot gezamenlijke beslissingen te komen.

Dit bevordert een kalme en positieve scheiding, waarbij beide partijen de kans krijgen om met waardigheid en acceptatie verder te gaan.

Wie is Mirjam van der Laan?

Ik ben Mirjam van der Laan, 52 jaar oud en ik ben een geregistreerde mediator bij MfN. Ik ben van nature een bemiddelaar en mensenmens. Mijn achtergrond op een accountantskantoor heeft me uitgebreide kennis opgeleverd van arbeidsrecht en fiscaliteit. Mijn passie voor conflictbemiddeling leidde me naar een mediationopleiding met specialisaties in familiemediation en arbeidsmediation.

Als mediator Heiloo ben ik er om te helpen wanneer de scheiding soepel moet verlopen. Met een oordeelloze en onpartijdige aanpak, geïnspireerd door het motto “Vrede is conflicten oplossen met vreedzame middelen”, streef ik naar respect, ruimte voor meningen en herstel van verbinding.

Arbeidsconflicten

Erkend & Vertrouwd

Mediators Federatie Nederland
High Trust
NMV

Laat Mirjam je telefonisch informeren.

Scheiden in 5 stappen

 • Stap 1.

  Mirjam komt op kennismaking

  Als start van het scheidingsproces zal Mirjam persoonlijk bij jullie langskomen om de problematiek en wensen in kaart te brengen. Ze neemt ruimschoots de tijd om aandachtig naar jullie verhaal te luisteren en begrijpt de waarde van een gedetailleerde analyse van jullie individuele omstandigheden.

  Haar doel is om jullie op een meelevende en ondersteunende manier te begeleiden. Mirjam, mediator Heiloo, weet door haar jarenlange ervaring precies hoe dit voor elkaar komt.

 • Stap 2.

  Er vinden constructieve gesprekken plaats

  Na het eerste kennismakingsgesprek volgt de tweede fase van het scheidingsproces, waarin er constructieve gesprekken plaatsvinden. Tijdens deze dialogen worden de belangen uitgebreid besproken en wordt er gezocht naar haalbare oplossingen.

  Het uiteindelijke doel is om een harmonieuze en rechtvaardige scheiding te bereiken. Het gaat om duurzame oplossingen.

  Stap 2.

 • Stap 3.

  De documenten worden opgesteld

  Na het doorlopen van de voorgaande stappen, begint de derde fase van het scheidingsproces, waarbij de documenten worden opgesteld. Hierbij worden zorgvuldig de benodigde formulieren en juridische papieren samengesteld en gereedgemaakt.

  Het doel is om een formele en rechtsgeldige scheiding tot stand te brengen.

 • Stap 4.

  Akkoord & naar de rechtbank

  Na het doorlopen van de vorige stadia begint de vierde stap van het scheidingsproces. Jullie werken samen met Mirjam, mediator Heiloo, om de documenten grondig te controleren en te verifiëren. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle informatie juist is voordat de documenten kunnen worden ingediend bij de rechtbank.

  Dit is een essentiële stap om een formele scheiding te bewerkstelligen en aan alle juridische vereisten te voldoen.

  Stap 4.

 • Stap 5.

  Nieuwe periode & nazorg

  In de vijfde fase van het scheidingsproces, na het afronden van de voorgaande stappen, speelt Mirjam een belangrijke rol in de nazorg.

  Ze ondersteunt jullie bij de nieuwe periode na de scheiding en ze helpt jullie om te gaan met de veranderingen en emotionele uitdagingen.

Wat zeggen mijn klanten?

“Mijn ervaring bij Mirjam is vooral professionaliteit. Er werd geluisterd naar beide partijen zonder oordeel, ruimte om je verhaal te doen en vanuit daar werken aan een plan waarin er telkens aan beiden werd gevraagd om een mening. Afspraken en rapportages werden op tijd gemaakt.”

“Mirjam heeft ons door een lastige periode heen geholpen door duidelijk en transparant te zijn. Mijn ex-partner en ik zijn Mirjam erg dankbaar.”

“Ik heb op Google gezocht en vond Mirjam. Na een fijne kennismaking bij ons thuis stond ze altijd klaar voor vragen en heeft ze samen met ons het proces goed afgerond.”

Echtscheiding

Mirjam van der laan

Vrede is niet de afwezigheid van conflicten, maar de mogelijkheid conflicten met vreedzame middelen op te lossen.

De SCHIP-methode

Het is begrijpelijk dat de scheiding jullie naar een zeer moeilijke fase van jullie leven brengt, met naderende keuzes die onder druk staan. Helaas kan dit leiden tot een vechtscheiding, waarbij conflicten en verdriet de boventoon voeren, met schadelijke gevolgen voor de kinderen. Maar er is hoop in de vorm van de SCHIP-methode, die Mirjam van der Laan toepast. Deze methode kan tijdens, maar ook na de scheiding voor licht in de tunnel zorgen.

SCHIP staat voor Samenkomen, Conflict- en Verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners in ouderschap. Deze methode is ontworpen om ex-partners te begeleiden bij het verwerken van hun verlies, het begrijpen van elkaars pijn en verdriet en het herstellen van vertrouwen. Het uiteindelijke doel is om jullie opnieuw te verbinden als ‘partners in ouderschap’. Als ervaren mediator Heiloo weet Mirjam precies hoe ze dit voor elkaar krijgt.

Het is begrijpelijk dat dit een uitdaging is die de inzet van beide kanten vereist, maar het succes ervan zal jullie kinderen behoeden voor de moeilijke keuze tussen ouders na de scheiding. Elk kind verdient deze kans en met de begeleiding van Mirjam en de SCHIP-methode kunnen jullie samenwerken aan een meer vreedzame toekomst. Voor de kinderen én jullie zelf. De mediator Heiloo staat voor jullie klaar.

Extra aandacht voor de kinderen

Voldoende aandacht voor de kinderen

Bij een echtscheiding is het van het grootste belang om de belangen van kinderen op de eerste plaats te zetten. Mediation met Mirjam, mediator Heiloo, biedt een uitstekende gelegenheid om dit te doen. Mirjam begrijpt dit principe en heeft oog voor een goede aanpak met kinderen.

Kinderen kunnen tijdens een echtscheiding een waaier van emoties ervaren, waaronder verdriet, verwarring en zelfs schuldgevoelens. Het is essentieel dat ze de kans krijgen om deze emoties te uiten en vragen te stellen. De aanpak van Mirjam voorziet in deze behoefte door een gestructureerde omgeving te bieden waarin kinderen zich veilig voelen om te praten.

De betrokkenheid van mediator Heiloo middels een goede aanpak voor en met de kinderen is een waardevolle troef. Ze creëert een ondersteunende en open omgeving waarin kinderen zich begrepen voelen en waarin eerlijke communicatie wordt aangemoedigd. Dit helpt kinderen om de scheiding te begrijpen en te verwerken, wat op lange termijn een positieve impact heeft op hun emotionele welzijn.

Kortom, echtscheidingsmediation met aandacht voor kinderen is niet alleen belangrijk, maar ook ethisch het juiste. Het zorgt ervoor dat de behoeften van kinderen niet vergeten worden en draagt bij aan een gezonde overgang naar een nieuw leven na de scheiding.

Contact opnemen?

Call Now Button