Mediator Opmeer

Mediator Opmeer

Mediator Opmeer, maak kennis met Mirjam, jullie ervaren bemiddelaar in het rustige Opmeer. Met haar empathische en doortastende aanpak staat ze klaar om jullie te begeleiden bij het oplossen van geschillen. Mirjam creëert een vertrouwde en respectvolle omgeving waar ruimte is voor emoties. Er kunnen natuurlijk nogal wat beladen en emotionele gesprekken plaatsvinden.

Mirjam, mediator Opmeer, luistert oprecht naar het verhaal en helpt jullie om tot constructieve en duurzame oplossingen te komen. Met haar benaderbare persoonlijkheid en professionele ondersteuning biedt Mirjam de juiste begeleiding voor een succesvolle bemiddeling.

Scheiden zonder ruzie

Scheiden zonder geruzie

Een scheiding zonder ruzie betekent dat beide partners streven naar een vreedzame en harmonieuze afsluiting van hun relatie. Ze vermijden hevige conflicten en zetten in op respectvolle en constructieve communicatie. Door open en eerlijk met elkaar te praten, proberen ze tot compromissen te komen en gezamenlijk beslissingen te nemen.

Dit bevordert een positieve sfeer en draagt bij aan een soepele afwikkeling van de scheiding. Het vermijden van ruzies geeft beide partijen de mogelijkheid om met waardigheid en respect uit elkaar te gaan, wat de basis vormt voor een nieuwe start en toekomstige samenwerking, vooral in situaties waar kinderen bij betrokken zijn.

Wie is Mirjam van der Laan?

Ik ben Mirjam van der Laan, 52 jaar oud, en ik ben een geregistreerde mediator bij MfN. Ik ben van nature een bemiddelaar en mensenmens. Mijn achtergrond op een accountantskantoor heeft me uitgebreide kennis opgeleverd van arbeidsrecht en fiscaliteit. Mijn passie voor conflictbemiddeling leidde me naar een mediationopleiding met specialisaties in familiemediation en arbeidsmediation.

Ik ben er om te helpen wanneer samenwerking vastloopt. Met een oordeelloze en onpartijdige aanpak, geïnspireerd door het motto “Vrede is conflicten oplossen met vreedzame middelen”, streef ik naar respect, ruimte voor meningen en herstel van verbinding.

Arbeidsconflicten

Erkend & Vertrouwd

Mediators Federatie Nederland
High Trust
NMV

Laat Mirjam je telefonisch informeren.

Scheiden in 5 stappen

 • Stap 1.

  Mirjam komt op kennismaking

  Bij de aanvang van het scheidingsproces komt Mirjam, mediator Opmeer, persoonlijk bij jullie langs om een grondige analyse te maken van de problemen en wensen die er zijn. Ze neemt ruimschoots de tijd om aandachtig naar jullie verhaal te luisteren en begrijpt dat het van groot belang is om een gedetailleerd beeld te hebben van de specifieke omstandigheden.

  Haar doel is om jou op een betrokken en begripvolle wijze te begeleiden. Mirjam weet middels haar jarenlange ervaring precies hoe ze dit voor elkaar krijgt.

 • Stap 2.

  Er vinden constructieve gesprekken plaats

  Na het initiële kennismakingsgesprek gaat het scheidingsproces verder met de tweede stap, waarin er constructieve gesprekken plaatsvinden. In deze dialogen worden de belangen van beide partijen nauwgezet besproken en wordt er gestreefd naar overeenstemming.

  Het doel is om een vreedzame en eerlijke scheiding te bewerkstelligen.

  Stap 2.

 • Stap 3.

  De documenten worden opgesteld

  De derde fase van het traject omvat het opstellen van de benodigde stukken. Hierbij worden de vereiste formulieren en papieren zorgvuldig samengesteld en voorbereid. Het streven is om alle juridische documentatie correct af te handelen en een officiële scheiding te verkrijgen.

 • Stap 4.

  Akkoord & naar de rechtbank

  In de vierde stap van het scheidingsproces ontvangen jullie de documenten zoals het echtscheidingsconvenant. Jullie gaan nauw met Mirjam samenwerken om de documenten grondig te controleren en te verifiëren. Samen zorgen jullie ervoor dat alle informatie correct is voordat de documenten worden ingediend bij de rechtbank.

  Dit is een cruciale stap om een formele scheiding te bewerkstelligen en te voldoen aan alle juridische vereisten.

  Stap 4.

 • Stap 5.

  Nieuwe periode & nazorg

  Na het succesvol afronden van de scheiding, komt de vijfde stap van het scheidingsproces, waarbij Mirjam, mediator Opmeer, betrokken is bij de nazorg en begeleiding. Ze ondersteunt jullie tijdens de nieuwe fase na de scheiding en helpt om te gaan met de veranderingen en de emotionele aspecten.

Wat zeggen mijn klanten?

“Mijn ervaring bij Mirjam is vooral professionaliteit. Er werd geluisterd naar beide partijen zonder oordeel, ruimte om je verhaal te doen en vanuit daar werken aan een plan waarin er telkens aan beiden werd gevraagd om een mening. Afspraken en rapportages werden op tijd gemaakt.”

“Mirjam heeft ons door een lastige periode heen geholpen door duidelijk en transparant te zijn. Mijn ex-partner en ik zijn Mirjam erg dankbaar.”

“Ik heb op Google gezocht en vond Mirjam. Na een fijne kennismaking bij ons thuis stond ze altijd klaar voor vragen en heeft ze samen met ons het proces goed afgerond.”

Echtscheiding

Mirjam van der laan

Vrede is niet de afwezigheid van conflicten, maar de mogelijkheid conflicten met vreedzame middelen op te lossen.

Contact opnemen?

Call Now Button