Wat is mediation?

Mediation heeft als doel het gezamenlijk komen tot een oplossing van een geschil tussen 2 partijen met hulp van een mediator

De rol van de mediator is slechts het begeleiden van het gesprek tussen 2 partijen die een geschil hebben. De Mediator probeert de onderliggende belangen op tafel te krijgen. Op die manier kan er over en weer meer begrip ontstaan en  zijn daardoor partijen zelf in staat zijn om een oplossing te zoeken voor het ontstaande conflict. De mediator moet zorgen voor een veilige setting waarin ieder de ruimte heeft om zijn of haar woord te doen. Voor geheimhouding wordt getekend, dus je kan vrijuit praten. Een misverstand of iets aannemen zonder na te vragen, het zijn vaak oorzaken van een beginnend conflict. Als mediator zal ik veel vragen stellen en doorvragen, net zolang we bij de kern komen waar nu eigenlijk de schoen wringt. Met een mediator erbij praat het makkelijker omdat die onafhankelijk en neutraal is en geen enkele voorkennis heeft en de vragen stelt. Als mediator heb ik geen oordeel, maar ben wel heel nieuwsgierig waarom jullie uiteindelijk bij mij zitten.

Ik vergelijk een mediator wel eens met een tolk, maar dan van het onuitgesproken woord.

Gehoord worden kan al zoveel opluchting geven. De mediator is altijd onafhankelijk, neutraal en onpartijdig. Ook is mediation altijd op basis van vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en geldt er geheimhouding voor iedereen die deelneemt aan het gesprek. In een mediationovereenkomst leggen we dit vast.

Achter een “nee” schuilt vaak  meer dan je zou bedenken. In een mediation-gesprek kan een “nee” in een heel ander daglicht komen te staan, waardoor er veel meer begrip komt en  is het mogelijk dat jullie weer door dezelfde uitgang kunnen gaan om samen of ieder zijn eigen weg te gaan zonder rancune. Zo kan er bij beide partijen weer rust ontstaan.

Als je er niet meer uitkomt met de ander en je zou het zo graag op willen lossen of uit willen praten  of je zou zo graag willen dat de ander naar je luistert in plaats van in de weerstand gaan, dan is mediation uitermate geschikt. Wel is het zo dat de andere partij ook deze gedachte moet hebben, mediation is altijd namelijk altijd op vrijwillige basis.

Voordelen van Mediation
  • Win-win situatie, ook voor de lange termijn
  • Behoud goede verstandhouding (of betere)
  • Vertrouwelijk en geheimhoudingsplicht
  • Informeel
  • Beide partijen hebben eigen regie en bedenken voor beide aanvaardbare oplossing
  • Ruimte voor ieder zijn woord / emotie
  • Geen juridische procedure met alle gevolgen van dien
Ik kan helpen bij